Kontaktinformasjon


Orre kyrkjelyd

Besøksadresse kyrkjekontor: Kleppevarden 2, 4352 Kleppe - sjå kart
Postadresse: 
Postboks 101, 4358 Kleppe
Besøksadresse Orre kyrkje: Åsevegen 37, 4343 Orre - sjå kart

Telefon: 51 78 95 55
Epost: kontakt@klepp-kirken.no 

Kyrkjelydspedagog

Erik Gjerdahl

40178345

Send epost

Organist

Arne Hadland

Sokneprest

Jarle Minnesjord

97066145

Send epost

Diakon

Ingelin Hatteland Norbakken

Send epost

Dagleg leiar

Anna Bergitte Skårland

99026276

Send epost