Kontaktinformasjon


Orre kyrkjelyd

Besøksadresse kyrkjekontor: Kleppevarden 2, 4352 Kleppe - sjå kart
Postadresse: 
Postboks 101, 4358 Kleppe
Besøksadresse Orre kyrkje: Åsevegen 37, 4343 Orre - sjå kart

Telefon: 51 78 95 55
Epost: kristin.aalgaard.hillestad@klepp-kirken.no 

Ungdomsarbeider

Karl Ørbeck Dächert

Send e-post

Kyrkjelydspedagog

Erik Gjerdahl

40178345

Send e-post

Organist

Arne Hadland

Daglig leder

Kristin Aalgaard Hillestad

Send e-post

Sokneprest

Jarle Minnesjord

97066145

Send e-post