Gudstenesta 11.juni er avlyst.


Vi må diverre meddela at gudstenesta 11.juni er avlyst. Vi oppmodar alle til å gå på gudsteneste i Klepp kyrkje denne dagen. 
 

Vi må diverre meddela at gudstenesta 11.juni er avlyst. Vi oppmodar alle til å gå på gudsteneste i Klepp kyrkje denne dagen. 

Gudsteneste m/nattverd i Klepp kyrkje 11.juni kl 11:00.
Tale: Kjell Aanesen
Offer: Kyrkjelydsarbeidet. 

Vel møtt i Klepp Kyrkje: Prestevegen 7, 4350 Kleppe - se kart

Med venleg helsing Orre kyrkjelyd. 

Tilbake