Supplerende nominasjon til soknerådsvalget


Valgstyret har nå godkjent nominasjonskomitéens listeforslag. Det åpnes nå for supplerende nominasjon med frist 15. mai kl 12.00. Et forslag til supplerte kandidater kan fremmes og underskrives av fem stemmeberettigede forslagsstillere (medlemmer i soknet). Valgstyret skal innen 20. mai avgjøre om forslag om supplerende nominasjon skal godkjennes. Liste kan sendes til elin.anita.garpestad@klepp-kirken.no

Tilbake